Organizatorzy otrzymali już patronat medialny od Magazynów: Przegląd Gastronomiczny, Restauracje oraz Hotelarz.

Patronat medialny objęły również portale Cytrynowo.pl oraz Trudnyklient.pl

Oczekujemy na dalsze patronaty oraz na nowych partnerów WOK, z którymi prowadzone są rozmowy.