Przystępując do akcji "Polska od Kuchni” Restauracje zyskują szereg korzyści:

Zwiększenie obrotów poprzez:

 • zwiększenie liczby gości, dzięki przekierowaniu w ramach akcji strumienia klientów do zwycięskich Restauracji
 • przynależność do elitarnego Klubu Złotego Widelca
 • możliwość uzyskania audytu gastronomicznego
 • ekspozycja informacji o laureatach:
  • na stronie konkursu www.polskaodkuchni.pl
  • na stronie Organizatora
  • podczas relacji w POLSAT CAFE i telewizjach internetowych patronującym wydarzeniu na fanpage konkursu oraz Patronów Medialnych

Otrzymanie:

 • godła promocyjnego „Złoty Widelec” z nieograniczoną w czasie możliwością posługiwania się nim
 • statuetki podczas uroczystej Gali wraz z bezpłatnym zaproszeniem na nią uzgodnionej liczby osób

Dodatkowo:

laureaci akcji otrzymają nominacje do prestiżowego ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców