Regulamin

Akcja Rekomendująca Restauracje  "Polska od Kuchni"

Edycja X  2021 rok

 1. Założenia ogólne
 2. Organizator

Organizatorem akcji jest fundacja WIP (Warto im Pomóc) , 00-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41

 1. Czas trwania akcji:

31.05.2021 r. do 13.08.2021 r.

 1. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi 02.09.2021 r. na uroczystej Gali.

 1. Cele akcji:

gastronomia jako produkt turystyczny miast i regionów

rekomendowanie najlepszych  restauracji

promowanie i wykreowanie potraw regionalnych,

prezentacja kuchni z różnych regionów świata

wytyczenie gastronomicznych tras i zagłębi gastronomicznych w miastach i regionach

przekierowanie strumienia konsumentów do miejsc o sprawdzonej renomie.

 1. Jurorzy

Jurorami akcji są eksperci z WIP oraz ze strony Partnerów, znamienite osoby ze świata kultury, nauki i mediów oraz wybrani blogerzy kulinarni .

 1. Kapituła

W skład Kapituły akcji wchodzą wybrani przedstawiciele spośród jurorów.

 1. Uczestnicy

Uczestnikiem akcji jest restauracja  która spełniła warunki uczestnictwa opisanych w niniejszym regulaminie punkt II.1 i punkt II.2.

Nagrodą w konkursie jest statuetka „Złoty Widelec” i godło promocyjne.

 1. Warunki uczestnictwa w akcji

1.Przekazanie do dnia 31.06.2021r. na adres organizatora, 00-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41 bądź na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ostemplowanego i podpisanego przez właściciela bądź osobę upoważnioną bonu konsumpcyjnego  stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu oraz stanowiący o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie według zasad określonych w Regulaminie

2.Przesłanie formularza Zgłoszenia                                                                                                                                Bon konsumpcyjny i formularz zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej konkursu www.polskaodkuchni.com.pl

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o uczestnictwie restauracji w akcji.

III. Zasady przeprowadzenia akcji

 1. Organizator akcji przekazuje bony konsumpcyjne z jurorom akcji, którzy odwiedzają restauracje w terminie 15.06.2021 r.– 13.08.2021 r. Jurorzy do 20.08.2021 r. przekazują organizatorowi Akcji recenzje restauracji zawierające ocenę:

menu: forma prezentacji menu,

lokalu: klimat, aranżacja wnętrz, toalety,

jakość obsługi: czas oczekiwania na obsługę, umiejętność doradzania

klientowi w wyborze dań, znajomość języków obcych przez obsługę, wygląd

personelu (uniformy służbowe, higiena osobista), sposób podawania rachunku,

dań: forma podania, wygląd posiłku, smak,

dodatkowo premiowane: danie specjalne promowane w menu.

Kapituła Akcji zbiera się w wyznaczonym terminie do 20.08.2021 r. i dokonuje ostatecznej oceny i rekomendacji restauracji biorących udział w akcji.

 1. Przy ostatecznej rekomendacji restauracji Kapituła bierze pod uwagę najwyższe oceny zawarte w rekomendacji jurorów.
 2. Kapituła ma prawo nie przyznać wyróżnienia, mimo zgłoszenia udziału w akcji, o ile uzna, że lokal nie spełnia warunków wystarczających do jego uzyskania.
 3. Dokumentacja z posiedzenia Kapituły zostaje zabezpieczona przez organizatora akcji.
 4. Wyróżnienia

Kapituła przyznaje najwyżej ocenionym restauracjom statuetkę „Złoty Widelec” i godło promocyjne, którym mogą posługiwać się w swoich działaniach promocyjnych.

 1. Wyróżnione restauracje otrzymują również od organizatora i na jego koszt naklejki rekomendacyjne.
 2. Obowiązkiem wyróżnionej restauracji jest umieszczenie statuetki w widocznym miejscu w wewnątrz lokalu oraz oznaczenie przyznania rekomendacji naklejką na drzwiach wejściowych lub w innym widocznym dla klienta miejscu.
 3. Wykaz restauracji rekomendowanych przez Kapitułę zostanie umieszczony na stronie konkursu www.polskaodkuchni.com.pl na stronie organizatora , a także zostanie podana do mediów.
 4. W materiałach reklamowych wyróżnione restauracje mają prawo posługiwać się hasłem Laureat ,,Złotego Widelca” edycja X 2021 r.

Postanowienia końcowe.

Organizator planuje kolejne akcje rekomendacyjne w formie kolejnych edycji w cyklu rocznym.

Polska od kuchni – akcja Fundacji WIP (Warto im Pomóc)

01-864  Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41 tel:  22 897 67 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                  mail konkursowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.